logotyp

Reklamace

Reklamace

Stalo se něco s vaším zakoupeným zbožím? Nastalé komplikace nás velice mrzí. 
Kontaktujte nás a reklamaci bezodkladně vyřešíme k vaší plné spokojenosti.

Oznámení o reklamaci zboží

*
*
*
*
*
*
Způsob vyřízení reklamace vybírejte dle následujících možností:
 1. bezplatné odstranění vady opravou
 2. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny
 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy (v prvních 6 měsích nebo při opakované závadě)
Reklamované zboží nám můžete zaslat zdarma pomocí služby Zásilkovna

Vyberte si nejbližší podací místo Zásilkovny na 
www.zasilkovna.cz/pobocky.
Reklamované zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Balík předejte na přepážce a řeknete kód 
99956900.
Dostanete potvrzení o jeho přijetí.

Reklamační řád

Prodávající:

HOLAS Lighting, s.r.o. 

Sídlo: Dr. Janského 953, 252 28, Černošice
Identifikační číslo: 07051514
DIČ: CZ07051514     
zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Černošice, č. j. ZIV/7796/2008/Neb/6
(dále jen „Prodávající“)

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.led-zahrada.cz

Adresa pro doručování reklamovaného zboží:
HOLAS Lighting, s.r.o. 
Dr. Janského 953
252 028 Černošice
(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: info@led-zahrada.cz (dále jen „Kontaktní email“)
Telefon: (+420) 774 700 078 (dále jen „Kontaktní telefon“)

 

 • Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 • U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
 • Není-li Kupující spotřebitelem, činí záruční doba podle předchozího článku dvanáct měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
 • Pokud výrobce nebo dovozce zboží uvádí delší záruční dobu než podle odst. 3 a 4, možnost uplatnit práva z vadného plnění v době uvedené na výrobku u výrobce nebo dovozce není tímto reklamačním řádem dotčena.
 • V případě, že se v průběhu prvních 6 měsíců záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, může Kupující požadovat:
 1. bezplatné odstranění vady opravou;
 2. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 • V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby poskytnuté prodloužené záruky vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu.
 • V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo na vrácení kupní ceny.
 • Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.
 • Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 • Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.
 • V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií a akumulátorů. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.
 • Nárok na uplatnění práv ze záruky zaniká také v těchto případech:
 1. porušení ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou,
 2. mechanické poškození zboží,
 3. elektrické přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 4. poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
 5. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy stanovenému prostředí,
 6. neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
 8. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 • Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
 1. Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
 2. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
 3. Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Reklamované zboží zasílejte včetně příslušenství, které bylo součástí balení.
 4. Je-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat náhradu nákladů spojených se zjišťováním vady a náhradu nákladů na přepravu reklamovaného zboží zpět ke Kupujícímu.
 5. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 
 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen zohlednit při instalaci osvětlení způsob využití zahrady, především druhy a potřeby rostlin a dřevin zasazených na zahradě. Některé druhy rostlin mohou být citlivé na světlo, proto umístění zdroje světla v jejich blízkosti může mít negativní vliv na jejich životnost a vzhled. Pokud instalaci provádí Prodávající, je Kupující povinen jej na takové druhy rostlin upozornit. Prodávající neodpovídá za škody způsobené nevhodným rozmístěním osvětlení.
PŘIHLÁŠENÍ DO E-SHOPU
Luxusní ručně vyráběná svítidla

NAŠE NOVINKY

Lunia, venkovní sloupkové osvětlení, 1W 12V, teplá / studená bílá, Garden Lights

eshop
Zahradní nerezové sloupkové svítidlo Lunia je vhodné k osvětlení prostoru podél cest v zahradě a v o...
459,00 Kč

VÝBĚR Z PRODUKTŮ

Larch LED teplá bílá - 1x venkovní zápustné LED svítidlo, Garden Lights

eshop
Venkovní zápustné světlo Larch na 12V je určené k orientačnímu vymezení prostoru terasy, okolí bazén...
659,00 Kč

Catalpa LED 3W, 190lm, 3000K, zahradní LED reflektor na 12V, Garden Lights

eshop
Nerezový zahradní LED reflektor Catalpa na 12V je vhodný pro vytváření různých světelných efektů v z...
1259,00 Kč

SPT-1W hlavní kabel 10m se 4 přípoji, Garden Lights

eshop
Hlavní rozvodový kabel SPT-1W o délce 10 m je vhodný pro jednoduchou instalaci 12V zahradního osvětl...
560,00 Kč
HOLAS Lighting, s.r.o.
Dr. Janského 953
252 28 Černošice

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ 8:30 - 16:30

Výdejna a showroom:
Call +420 774 700 078

Technická podpora:
Call +420 775 300 073

E-mail: info@led-zahrada.cz
Rychlý kontakt
Telefon +420 774700078
Moderní led svítidla pro moderní zahradu
LOGIN
Košík
Facebook led zahrada
Instagram led zahradaPinterest led zahrada
YouTube led zahrada
Nákupní košík
položek v košíku: 0

Kopírování obrázků a obsahu je možné pouze s písemným souhlasem autora.
Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign